Originalno objavljeno: Tko zna kad!
Ažurirano (samo izbačeni mrtvi linkovi): 2011-02-06 (YYYY-MM-DD) - Arhivski sadržaj

Početna stranica


| Home | Outlook Express 5 | Pravilno postanje | Usenet pogreške |

Outlook Express 5 i Usenet

Internet početnici, kad dođu u Usenet fazu, najčešće se odlučuju za Outlook Express. Program je već instaliran, besplatan je, a već stečene e-mail navike lako se prošire na Usenet. Kako je program nastao u dalekim krajevima gdje je pojam naših slova nepoznat, ovdje će biti obrađena upravo ta tema: kako podesiti Outlook Express za pravilno slanje i prikaz hrvatskih grafema, a usput ćemo namjestiti i ostale postavke kako bi naše poruke bile dobro prihvaćene kod ostatka Usenet populacije.

Najprije ćemo se pobrinuti da drugi vide naše kvačice u porukama koje pošaljemo.
Otvorite u meniju Tools->Options i odaberite Send tab...

Include message in reply (1) bi već trebao biti aktiviran, a znači da će tekst poruke na koju odgovaramo biti uključen u našu poruku (quote ili citat). Citat će biti označen znakom > i po tome se razlikuje od novog teksta. Kad na neku poruku odgovarate, obrišite nezanimljivi dio citata i ostavite samo ono na što odgovarate. Vaš odgovor dopišite iza citata, a između citata i odgovora ostavite jednu praznu liniju.

Plain Text (2) je obavezna postavka za News Sending Format, a preporučljiva je i za Mail Sending Format. Postanje HTML-a na Usenet grupe uvijek izaziva burno negodovanje, a ni promjenom boja i fontova u e-mail porukama nećete nikoga impresionirati.

International Settings... (3) otvara novi dijalog u kojem postavimo Central European (ISO) kao Default encoding...

Plain Text Settings... (4) podesit ćemo kako slijedi...

MIME (1) uključite, čime dobivate toliko željene ISO-8859-2 headere.

Encode text using: (2) treba biti none, a posebno pripazite da ovo ne postavite na Base 64.

Allow 8-bit characters in headers (3) preporučeno je uključiti, a još je više preporučeno ne koristiti slova sa kvačicama i ostale znakove koji nisu u ASCII skupu za Subject poruke. Ako poslušate ovaj savjet, opcija (3) postaje nevažna.

Indent the original text with (4) mora biti uključen da bi se znalo tko je na što odgovorio, a promjena znaka > u bilo šta drugo izazvat će nekome nevolje, prije ili kasnije. Odaberete li dvotočku (:), riskirate da se vaš smiley :-) na početku reda stopi sa citiranim tekstom i prođe nezapaženo, dobronamjerna poruka bit će shvaćena previše ozbiljno i ...

Sve ovdje navedeno može se primjeniti i na Mail sending format, osim Encode text using (2) koji se u tom slučaju postavlja na Quoted Printable.

Ovim ste podesili Outlook Express za pravilno postanje novih poruka sa hrvatskim grafemima. Ako se želite uvjeriti da ste sve dobro napravili, pošaljite probnu poruku sa slovima ČĆŠŽĐ u hr.test grupu i pogledajte Properties te poruke (Alt+Enter). U headeru bi trebali vidjeti...

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Kada bi svi postali ovako označene poruke, podešavanju bi ovdje bio kraj. Pošto nismo te sreće, potrudit ćemo se još malo da bi vidjeli kvačice i u onim porukama koje iz nekog razloga nisu pravilno postane. Ostavimo Outlook Express na trenutak sa strane i instalirajmo uniHR font. Jednostavno raspakirajte unihr.zip arhivu u privremeni folder a zatim dodajte ta dva nova fonta u Control Panel -> Fonts tako što u File meniju odaberete Install New Font... stavku...

Otvorite folder (1) u koji ste raspakirali unihr.zip arhivu, klikom na Select All (2) označite oba fonta, provjerite je li Copy fonts to Fonts folder (3) uključen i kliknite OK.

Vraćamo se u Outlook Express i njegove opcije, ovaj put na Read tab...

Fonts (1) dugme otvara dijalog u kojem nas čeka dosta podešavanja...

Najprije se pozabavimo porukama koje su deklarirane kao Western European (1) i izaberimo uniHR Arial (2) kao Proportional font te uniHR Courier New (3) kao Fixed-width font, a zatim...

podesimo i Central European (4). Ovdje je bitno Encoding postaviti na Central European (ISO) (5), a kao Proportional (6) i Fixed-width (7) fontove ponovo izaberemo uniHR. Podešavanje fontova završavamo odabirom Central european (ISO) za Default encoding (8).

Zadnja stvar za koju se trebamo pobrinuti je da Outlook Express koristi ISO Encoding kod odgovora na poruke koje nisu ISO kodirane, umjesto da zadrži encoding originalne poruke. To uradimo pod International Settings... (2) u Read opcijama...

Ako ste do sada sve dobro napravili, Default encoding (1) bi trebao biti Central European (ISO). Ako nije, vratite se na Fonts dijalog i provjerite Encoding (5) i Default encoding (8).

Preostaje nam samo uključiti Use default encoding for all incoming messages (2), nakon čega će sve poruke biti prikazane ISO encodingom, a samim time na njih će istim biti odgovoreno.

Da bi se uniHR font aktivirao, morate Outlook Express potpuno zatvoriti (File->Exit ili ALT-F4) i pokrenuti ponovo. Ovim je mukotrpno podešavanje završeno i spremni ste krenuti u potragu za zanimljivim diskusijama na hr Usenetu.